_______________________________________________________________
Lördag
21/4
Kl 11.00 Varberg Mässa på engelska /tagalog
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
________________________________________________________________
Söndag FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN
22/4
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa, kyrkkaffe och årsmöte
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska
Kl 16.00 Halmstad Mässa på ungerska
Kl 17.00 Falkenberg Mässa
________________________________________________________________
Måndag
23/4
Kl. 18.00 Halmstad Mässa ____________________________________________________________________
Tisdag S:t Fidelis av Sigmaringen, präst och martyr
24/4
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska ____________________________________________________________________
Onsdag S:T MARKUS, EVANGELIST, fest
25/4
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Torsdag
26/4
Kl. 17.45 Halmstad Barmhärtighetens rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Fredag
27/4
Kl. 10.00 Halmstad Adoration med sakramental välsignelse
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag S:t Pierre Chanel, präst och martyr
28/4
Kl. 10.00 Halmstad Undervisning
Kl. 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl. 11.00 Varberg Mässa på spanska
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
__________________________________________________________________
Söndag FEMTE PÅSKSÖNDAGEN
29/4
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 12.30 Halmstad Mässa på kroatiska

Annonser