Gudstjänster firas igen, men med max 50 deltagare och med andra restriktioner. Läs Biskop Anders brev genom att klicka här

Gudstjänsterna i Falkenberg, Hertingkyrkan, är inställda då Svenska Kyrkan inte själva firar gudstjänster där.

Lördag
30/5
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
_________________________________________________________________
31/5
Kl 09.00 Oskarström
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 12.30 Halmstad Mässa på kroatiskan
Kl 14.00 Halmstad Mässa med konfirmation OBS

______________________________________________________________________
Måndag Den saliga jungfrun Maria kyrkans moder
1/6
Kl 08.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Tisdag S:t Marcellinus o S:t Petrus, martyrer
2/6
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt
______________________________________________________________________
Onsdag S:t Charles Lwanga och hans följeslagare, martyrer
3/6
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Torsdag VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN
4/6
Kl 17.45 Halmstad rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Fredag S:t Bonifatius, biskop o martyr
5/6
Kl 10.00 Halmstad Adoration
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Votivmässa till Jesu allra heligaste Hjärta. Tillbedjan
______________________________________________________________________
Lördag
6/6
Kl 17.30 Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
_________________________________________________________________

Söndag HELIGA TREFALDIGHETS DAG
7/6
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa för att ära Den Trefaldige Gud
Kl 12.30 Halmstad Mässa på kroatiska