___________________________________________________________________
Fredag S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare
13/9
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Lördag DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
14/9
Kl 10.00 Halmstad Famijeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________

Söndag TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
15/9
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.45 Halmstad Undervisning högstadiet
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Oskarström Mässa på polska
___________________________________________________________________
Måndag S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskop
16/9
Kl 08.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Tisdag S:t Bellarmino, biskop och kyrkolärare
17/9
Kl 18.00 Halmstad Mässa +Maria
Kl 18.30 Rosenkransandakt på polska
____________________________________________________________________
Onsdag
18/9
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_____________________________________________________________________
Torsdag S:t Januarius, biskop och martyr
19/9
Kl 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Troskurs för vuxna
___________________________________________________________________
Fredag S:t Andreas Kim Taegon, präst, S:t Paulus Chong Hasang och deras
efterföljare
20/9
I Halmstad firas ingen Mässa
____________________________________________________________________
Lördag S:T MATTEUS, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
21/9
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________
Söndag TJUGOFEMTE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
22/9

Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka
Kl 17.00 Falkenberg Mässa i Hertings kyrka