Fredag S:t Henrik, biskop och martyr
19/1
Kl 10.00 Halmstad Sakramentstillbedjan—ekumenisk.
Kl 17.30 Halmstad Barmhärtighetens rosenkrans
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_______________________________________________________________________
Lördag S:ta Agnes, jungfru och martyr, minnesdag
20/1
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
______________________________________________________________________

Söndag TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
21/1
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
K1 13.00 Oskarström Mässa på polska
Kl 16.30 Halmstad Mässa på vietnamesiska
________________________________________________________________
Måndag
22/1
Kl 18.00 Halmstad Tacksägelsemässa
______________________________________________________________________
Tisdag
23/1
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
______________________________________________________________________
Onsdag S:t Francois de Sales, biskop och kyrkolärare
24/1
Kl 08.00 Halmstad Mässa +Maria
Kl 08.30 Halmstad Rosenkransandakt
______________________________________________________________________
Torsdag DEN HELIGE APOSTELN PAULUS OMVÄNDELSE, fest
25/1
Kl 17.45 Halmstad Barmhärtighetens Rosenkrans
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_______________________________________________________________________
Fredag S:t Timotheos o S:t Titus biskopar
26/1
Kl 10.00 Halmstad Adoration
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_________________________________________________________
Lördag S:ta Angela Merici, minnesdag
27/1
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
______________________________________________________________________
Söndag FJÄRDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
28/1
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Mässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska
Kl 17.00 Falkenberg Mässa

Annonser