Fredag S:ta Margareta av Skottland, jungfru
16/11
Kl. 10.00 Halmstad Adoration med sakramental välsignelse
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Lördag S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna
17/11
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________

Söndag TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
18/11
EVANGELIUM: Mark 13:24-32
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 13.00 Oskarström Mässa på polska
Kl. 16.30 Halmstad Mässa på vietnamesiska
___________________________________________________________________
Måndag
19/11
Kl. 08.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Tisdag
20/11
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
___________________________________________________________________
Onsdag Den saliga jungfrun Marias tempelgång, minnesdag
21/11
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Torsdag S:ta Cecilia, jungfru och martyr
22/11
Kl. 17.30 Halmstad Barmhärtigetens Rosenkrans
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
—————————————————————————————————
Fredag
23/11
Kl. 10.00 Halmstad Adoration med sakramental välsignelse
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag S:t Andreas Dung Lac, präst, och hans följeslagare, martyrer
24/11
Kl. 10.00 Halmstad Undervisning
Kl. 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad
___________________________________________________________________
Söndag KRISTUS KONUNGENS DAG
25/11
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka
Kl. 17.00 Falkenberg Mässa i Hertings kyrka
————————————————————————