Gudstjänst- och andaktstider under sommaren – med reservation för ändringar. Mer detaljer hittar du i söndagsbladet – C19- restriktioner läser du om längst ner på denna sida.

Fader Jozef tar ett sabbatsår för att sedan bo i Oskarström – pater Wieslaw kommer till oss som ny kyrkoherde. Läs under fliken ”Kyrkoherden har ordet”


Lördag S:t Ignatius av Loyola, präst, (+1556), minnesdag
31/7
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
——————————————————————————————————-

Söndag ARTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
1/8
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa

Måndag S:ta Katarina av Vadstena, jungfru
2/8
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Tisdag
3/8
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska


Onsdag S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
4/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Torsdag Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore
5/8

Kl. 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Fredag KRISTI FÖRKLARING, fest
6/8
Kl.10.00 Halmstad Tillbedjan
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Lördag Vårfrumässa
7/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
——————————————————————————————————-

Söndag NITTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
8/8

Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 13.30 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på svenska

Måndag S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU O MARTYR
9/8
Kl. 08.00 Halmstad Mässa


Tisdag S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, (+258), fest
10/8
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska


Onsdag S:ta Clara, jungfru (+1253), minnesdag
11/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Torsdag S:ta Jeanne-Francoise de Chantal, ordenskvinna (+1641)
12/8
Kl. 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Fredag S:t Pontianus, påve, och S:t Hippolytos, präst, martyrer (+235)
13/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Lördag S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, (+1942)
14/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
——————————————————————————————————-

Söndag JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
15/8
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 13.00 Oskarström Mässa på polska

Måndag S:t Brynolf av Skara, biskop
16/8

Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Tisdag
17/8

Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska


Onsdag
18/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Torsdag S:t Jean Eudes, präst (+1689)
19/8
Kl. 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Fredag S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare (+1153), minnesdag
20/8

Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Lördag S:t Pius X, påve
21/8
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa
——————————————————————————————————-

Söndag TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
22/8
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 15.00 Falkenberg Mässa på svenska i Hertings kyrka

Nya regler kring gudstjänster från 1 juli

Kära vänner,

Då smittspridningen av coronaviruset minskar har Sveriges regering nu aviserat ytterligare anpassningar av deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 juli gäller nya direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift.

Med vänliga hälsningar,

Msgr Stjepan Biletić

Kansler, Biskopsvikarie för de nationella missionerna

 1. För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt
  300 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd. För de flesta
  av våra kyrkor medför kravet på avstånd ett avsevärt mindre antal än 300 personer.
 2. Maximalt 300 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första
  kommunion.
 3. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska
  kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra
  sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och
  erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till
  fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp med högst fyra deltagare i varje.
 4. När det gäller utomhusgudstjänster gäller maximalt 600 deltagare för sammankomster
  utomhus utan anvisad sittplats och maximalt 3000 deltagare för sammankomster utomhus
  med anvisade sittplatser.
 5. För allmänna sammankomster inomhus utan anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50
  deltagare.
 6. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.
 7. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma.
 8. Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning
  uppstår och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Vid mässor som nationella
  missioner ansvarar för är det rektor som har detta tillsynsuppdrag.