Nu kan vi fira mässor igen med max 50 deltagare – men läs biskopens instruktioner nedan.

Från och med 1 juni gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift
För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50
deltagare om lokalen är tillräckligt stor
för att man ska kunna hålla avstånd. Observera att präster,
ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte
räknas som deltagare.
Maximalt 50 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första kommunion.
Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska kunna hålla
ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa
detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader
som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp
med högst fyra deltagare i varje.
När det gäller gudstjänster utomhus gäller maximalt 100 deltagare för sammankomster utan anvisad
sittplats och maximalt 500 deltagare för sammankomster med anvisade sittplatser.
För allmänna sammankomster inomhus utan anvisad sittplats är det tillåtet med högst åtta
deltagare.
Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.
Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma.
Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning uppstår
och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Vid mässor som nationella missioner ansvarar för är
det rektor som har detta tillsynsuppdrag. Observera att Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet
att besluta om sänkta deltagartak regionalt om smittsituationen kräver det. Därför är alla
församlingar skyldiga att löpande hålla sig informerade om vilka regler som gäller i just deras region.
Söndag ELFTE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
13/6
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 09.30 Halmstad Mässa på slovenska
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl. 15.00 Varberg Mässa på polska

Måndag
14/6
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Tisdag
15/6
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
Kl. 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska och latin


Onsdag
16/6
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Torsdag
17/6
Kl. 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Fredag
18/6

Kl. 10.00 Halmstad Adoration med sakramental välsignelse
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa


Lördag Vårfrumässa
19/6
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa

——————————————————————————————————-

Söndag TOLFTE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
20/6
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 12.30 Halmstad Mässa på polska
Kl. 14.00 Halmstad Konfirmationen med Pater Pascal
Kl. 16.30 Halmstad Mässa på vietnamesiska