Söndag SJUNDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
23/2
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.45 Undervisning högstadiet
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på svenska i Hertings kyrka
Kl 17.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka
________________________________________________________________________________
Måndag
24/2
Kl 08.00 Halmstad Mässa
________________________________________________________________________________
Tisdag
25/2
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkrans på polska
________________________________________________________________________________
Onsdag ASKONSDAGEN
26/2
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
________________________________________________________________________________
Torsdag
27/2
Kl. 17.45 Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
________________________________________________________________________________
Fredag
28/2
Kl 10.00 Adoration med sakramental välsígnelse
Kl 17.30 Halmstad korsvägsandakten
Kl 18.00 Halmstad Mässa
________________________________________________________________________________
Lördag
29/2
Kl 17.30 Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
______________________________________________________________________

Söndag FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
1/3
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl.11.00 Varberg Högmässa
Kl 12.30 Halmstad Mässa på kroatiska