Inga offentliga mässor firas i församlingen. Läs biskop Anders brev om fastan

Så firar vi fastan 2021
Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att
markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande. Faste- och abstinensdagar. På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år. Botdagar: På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.

 • genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
 • genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
 • genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man
  skänka åt de nödlidande,
 • genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
 • genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma. Var och en
  kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver
  inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En
  allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.
 • Fasteoffret
  Informationsbrev om fasteinsamlingen 2021 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt
  katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit
  de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att
  tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 28 mars. Det är också
  möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900-4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”
 • Påskkommunion och -bikt
  Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten
  omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första
  kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder.
  Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje seriös katolik. Eftersom vi
  lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med
  första söndagen i fastan den 21 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 30 maj 2021. Det
  är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som
  vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.
 • Prenumeration av katolska tidskrifter
  Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.
  Kardinal Anders Arborelius OCD