Gudstjänst- och andaktstider. Mer detaljer hittar du i söndagsbladet

Måndag 20/9

8:00 Mässa Halmstad

Tisdag 21/9

18 mässa Halmstad

18:30 Rosenkransbön Halmstad

Onsdag 22/9

17:30 Rosenkransbön Halmstad

18:00 Mässa Halmstad

Torsdag 23/9

17:45 Rosenkransbön Halmstad

18:00 Mässa Halmstad

Fredag 24/9

17:00 Adoration/tillbedjan Halmstad

18:00 Mässa Halmstad

Lördag 25/9

17:30 Rosenkransbön Halmstad

18:00 Vigiliemässa Halmstad

____________________________________________

Söndag 26/9 25:e söndagen under året

09:00 Mässa Oskarström

11:00 Mässa Halmstad

11:00 Mässa Varberg

15:00 Mässa Falkenberg

17:00 Mässa Arabiska FalkenbergNya regler kring gudstjänster från 1 juli

Kära vänner,

Då smittspridningen av coronaviruset minskar har Sveriges regering nu aviserat ytterligare anpassningar av deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 juli gäller nya direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift.

Med vänliga hälsningar,

Msgr Stjepan Biletić

Kansler, Biskopsvikarie för de nationella missionerna

 1. För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt
  300 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd. För de flesta
  av våra kyrkor medför kravet på avstånd ett avsevärt mindre antal än 300 personer.
 2. Maximalt 300 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första
  kommunion.
 3. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska
  kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra
  sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och
  erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till
  fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp med högst fyra deltagare i varje.
 4. När det gäller utomhusgudstjänster gäller maximalt 600 deltagare för sammankomster
  utomhus utan anvisad sittplats och maximalt 3000 deltagare för sammankomster utomhus
  med anvisade sittplatser.
 5. För allmänna sammankomster inomhus utan anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50
  deltagare.
 6. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.
 7. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma.
 8. Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning
  uppstår och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Vid mässor som nationella
  missioner ansvarar för är det rektor som har detta tillsynsuppdrag.