Gudstjänstschema med reservation för ändringar –
Församlingsblad för hela sommaren ligger under fliken ”söndags- och församlingsblad/brev”

Torsdag
18/7
I Halmstad firas ingen Mässa
___________________________________________________________________
Fredag S:t Apollinaris, biskop och martyr
19/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag, S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
20/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________

Söndag SEXTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
21/7
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 13.00 Oskarström Mässa på polska
____________________________________________________
Måndag S:ta Maria från Magdala, minnesdag
22/7
Kl 08.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Tisdag S:ta Birgittas himmelska födelsedag
23/7
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
___________________________________________________________________
Onsdag S:t Charbel Makhlûf, präst
24/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Torsdag S:T JAKOB, APOSTEL, fest
25/7
Kl 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Fredag S:t Joakim och S:ta Anna, jungfru Marias föräldrar
26/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag S:ta Marta, minnesdag
27/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________

Söndag SJUTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
28/7
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 17.00 Falkenberg Mässa
________________________________________