Tisdag
18/9
Halmstad firas ingen Mässa. Fader Jozef är i Stockholm
Kl 18.00 Oskarström Mässa
____________________________________________________________________
Onsdag S:t Januarius, biskop och martyr
19/9
Halmstad firas ingen Mässa
Kl 18.00 Oskarström Mässa
___________________________________________________________________
Torsdag S:t Andreas Kim Taegon, präst, S:t Paulus Chong Hasang
20/9
Kl 17.45 Halmstad Barmhärtighetens Rosenkrans
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Fredag S:T MATTEUS, APOSTEL OCH EVANGELIST
21/9
Kl 10.00 Halmstad Tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa ___________________________________________________________________
Lördag Vårfrumässa
22/9
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa ____________________________________________________________________

Söndag TJUGOFEMTE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
23/9
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.45 Halmstad Undervisning högstadiet
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska
Kl 17.00 Falkenberg Mässa