Söndag FEMTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
15/7
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 09.00 Varberg Högmässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 13.00 Oskarström Mässa på polska

____________________________________________________________________
Måndag Den saliga Jungfrun Maria av berget Karmel
16/7
Kl 08.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Tisdag
17/7
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
____________________________________________________________________
Onsdag
18/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakten
Kl 18.00 Halmstad Mässa ____________________________________________________________________
Torsdag S:t Apollinaris, biskop och martyr
19/7
Kl 17.45 Halmstad Barmhärtighetens Rosenkrans
Kl 18.00 Halmstad Mässa

____________________________________________________________________
Fredag S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
20/7
Kl 10.00 Halmstad Tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakten
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag S:t Lorenzo da Brindisi, präst och kyrkolärare
21/7
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
_________________________________________________________________

Söndag SEXTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
22/7
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 09.00 Varberg Högmässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 17.00 Falkenberg Mässa