Halmstad

Särskilt ansvar för gudstjänstlivet: Kyrkoherde Fader Jozef Chrzanowski

 

Den sakrala konsten i Heliga Trefaldighets kyrka i Halmstad

Mycket av den konst som finns i Heliga Trefaldighets kyrka, och i Mariagårdens församlingshem och prästbostad är utformad av Erik Olson (1901-1986) som var medlem i församlingen och av den internationellt kända Halmstadgruppen.

smartornas-moder

I målningen ”SMÄRTORNAS MODER” är Maria genomborrad av 7 svärd, vars former även kan påminna om kors. (Jämför Luk  2:35) Till den smärtfyllda Gudsmodern vänder sig en lidande mänsklighet. Hon är en Maria för vår trasiga tid, så full av lidande, sjukdom och allt slags våld. Händer sträcks mot henne och medlidandets tårar rinner utför hennes kinder liksom tårarna från allas ögon. Färgerna är häftiga och kontrasterande. De små vita rundlarna är nattvardsbröd – ett tecken på Kristi närvaro i lidandet.

jesus-och-maria

”Den glädjerika madonnan”

Hela rymden är fylld med betraktande ögon och tillbedjande händer som flygande fåglar. Rosenkransens pärlor kretsar kring Maria för meditationen över Jesu liv. Genom Maria kom nåden och barmhärtigheten till jorden då hon sa ja till bebådelsens ängel: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38) Målningen är indelad i flera olika rymder som ett tecken på att det hos Maria och Jesus finns plats för alla sorters människor . och kanske också på att varje människa är en inre outforskad labyrint. Erik såg sitt kyrkomåleri delvis som en ekumenisk uppgift i bilder som kan öppna mot det stora och outgrundliga mysteriet.

 

Övriga målningar i kyrkan

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Korsets stationer

Detta bildspel kräver JavaScript.