Fredag
8/11
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Högmässa
____________________________________________________________________
Lördag LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG, fest
9/11
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________
10/11 TRETTIOANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.30 Halmstad Mässa på slovenska
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på svenska i Hertings kyrka
Kl 17.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka

______________________________________________________________
Måndag S:t Martin av Tours, biskop. Minnesdag
11/11
Kl 08.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________
Tisdag S:t Josafat, biskop och martyr. Minnesdag
12/11
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Rosenkransandakt på polska
____________________________________________________________________
Onsdag
13/11
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Torsdag
14/11
Kl 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_____________________________________________________________________
Fredag S:t Albertus Magnus, biskop och kyrkolärare
15/11
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
_____________________________________________________________________
Lördag S:ta Margareta av Skottland eller S:ta Gertrud av Hefta, jungfru
16/11
Alla som har möjlighet är varmt välkomna att hjälpa till med lövkrattning i Oskarström.
Vi börjar kl.09.00 med Mässa. Vi får äta soppa efteråt…..
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt för fred
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa + Maria
___________________________________________________________________
17/11 TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 16.30 Halmstad Mässa på vietnamesiska