Fredag S:t Antonius, abbot, minnesdag
17/1
Kl 10.00 Adoration med sakramental välsignelse.
Böneveckan för kristen enhet.
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Lördag
18/1
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
______________________________________________________________________

Söndag ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
19/1
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Oskarström Mässa på polska

______________________________________________________________________

Måndag S:t Fabianus, påve eller S:t Sebastian, martyr
20/1
Kl 08.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Tisdag S:ta Agnes, jungfru och martyr
21/1
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Rosenkransandakt på polska
______________________________________________________________________
Onsdag S:t Vincentius av Saragossa, diakon och martyr
22/1
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl.18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Torsdag Läsn 1 Sam 18:6-9; 19:1-7 Ps 56 EV Mark 3:7-12
23/1
Kl 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Fredag S:t Francois de Sales, biskop och kyrkolärare
24/1
Kl 10.00 Adoration med sakramental välsignelse
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
______________________________________________________________________
Lördag DEN HELIGE APOSTELN PAULUS´ OMVÄNDELSE, fest
25/1
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
______________________________________________________________________
Söndag TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
26/1

Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på svenska i Hertings kyrka
Kl 17.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka