Fredag
11/10
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag Vårfrumässa
12/10
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________

13/11 TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.30 Halmstad Mässa på slovenska
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Mässa
Kl 15.00 Varberg Mässa på polska
Kl 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka
Kl 17.00 Falkenberg Mässa i Hertings kyrka
_______________________________________________________
Måndag S:tCalixtus 1, påve och martyr
14/10
Kl 08.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Tisdag S:ta Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare
15/10
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
____________________________________________________________________
Onsdag S:ta Margareta Maria Alacoque, jungfru
16/10
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Torsdag S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr
17/10
Kl 17.30 Halmstad Rosenkrans
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Fredag S:T LUKAS, EVANGELIST, FEST
18/10
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Lördag Vårfrumässa
19/10
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________
20/10 TJUGONIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Oskarström Högmässa på polska
Kl 16.30 Halmstad Mässa på vietnamisiska