Söndag TJUGONIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
22/10

Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 15:00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka
Kl. 16.00 Halmstad Mässa på ungerska
Kl. 17.00 Falkenberg Mässa i Hertings kyrka

_________________________________________________________________________

Måndag S:t Giovanni da Capistrano, präst
23/10
Kl. 08.00 Halmstad Mässa
_______________________________________________________________________
Tisdag S:t Antonius Maria Claret, biskop
24/10
Kl.17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl.18.00 Halmstad Mässa
Kl.18.30 Halmstad Rosenkrans på polska
___________________________________________________________________
Onsdag

25/10
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
_______________________________________________________________________
Torsdag
26/10
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Fredag
27/10
Kl. 10.00 Adoration med sakramental välsignelse
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Mässa
_______________________________________________________________________
Lördag S:T SIMON OCH S:T JUDAS, APOSTLAR
28/10
Kl. 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl. 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl. 11.00 Varberg Mässa på spanska
Kl. 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl. 18.00 Halmstad Vigiliemässa

_______________________________________________________________________

Söndag TRETTIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
29/10
Kl. 09.00 Oskarström Mässa
Kl. 11.00 Halmstad Högmässa
Kl. 11.00 Varberg Högmässa
Kl. 12:30 Halmstad Mässa på kroatiska

Annonser