Kyrkoherden har ordet

Ansvarig utgivare: kyrkoherde pater Wieslaw Brzostek

 

Pater Wieslaw!

Pater Wieslaw kommer från nordöstra Polen, Pisc. Han prästvigdes 1993 och tillhör Salesianer SDB, som grundats av den helige Don Bosco. De arbetar ofta med unga människor i församlingar, hem, skolor och universitet. Wieslaw har varit präst i Polen, i Tyskland (Berlin) och sedan i Sverige (Västerås, Karlskrona och Kalmar). Förutom polska, svenska och latin, kan han också i olika grad ryska, tyska och engelska. Johannesprologen (Johannesevangeliets första kapitel) betyder mycket för honom och han ser fram emot att längre fram göra pilgrimsresor med församlingsborna.