Falkenberg

Från och med 24 nov firas inga offentliga mässor med anledning av Coronapandemin

Gudstjänster firas i Hertingkyrkan som tillhör Falkenberg-Skrea församling, Svenska Kyrkan.

Hertingkyrkan
Baldersvägen 8
311 42 Falkenberg

Särskilt ansvar för gudstjänstlivet: Kyrkoherde Fader Jozef Chrzanowski
Tel. 035-133 866, 070-7991217