OBS 

 Nya förpliktande bestämmelser (fulltext) för Stockholms katolska stift.

Biskop Anders:

Biskopens uppmaning

_____________________________________________________________________
Lördag
28/3
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
_____________________________________________________________________

Söndag FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
29/3 INSTÄLLD GUDSTJÄNST
___________________________________________________________________

Måndag
30/3 INSTÄLLD GUDSTJÄNST _____________________________________________________________________
Tisdag
31/3 INSTÄLLD GUDSTJÄNST

_____________________________________________________________________
Onsdag
1/4 INSTÄLLD GUDSTJÄNST
___________________________________________________________________
Torsdag
2/4 INSTÄLLD GUDSTJÄNST
_____________________________________________________________________
Fredag
3/4 INSTÄLLD GUDSTJÄNST
_____________________________________________________________________
Lördag
4/4 INSTÄLLD GUDSTJÄNST
_____________________________________________________________________
Söndag PALMSÖNDAGEN
5/4 INSTÄLLD GUDSTJÄNST