Lördag S:T BARTOLOMEIOS, APOSTEL fest
24/8
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________

Söndag TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
25/8
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 09.00 Varberg Högmässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 17.00 Falkenberg Mässa
____________________________________________________________________
Måndag
26/8
Kl 08.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Tisdag S:ta Monica, minnesdag
27/8
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Rosenkransandakt på polska
____________________________________________________________________
Onsdag S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare
28/8
OBS-tiden Kl 16.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 17.00 Halmstad Mässa
____________________________________________________________________
Torsdag S:t Johannes Döparens martyrium, minnesdag
29/8
Ingen Mässan firas i Halmstad
___________________________________________________________________
Fredag
30/8
Ingen Mässa firas i Halmstad ___________________________________________________________________
Lördag
31/8
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________

Söndag TJUGOANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
1/9
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Mässa