______________________________________
Fredag S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare, minnesdag
14/12
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Församlingens reträtt börjar
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 19.00 Halmstad Mässa på polska
____________________________________________________________________
Lördag
15/12
Kl 10.00 Halmstad Familjeundervisning
Kl 11.00 Halmstad Familjemässa
Kl 16.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
____________________________________________________________________
Söndag TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
16/12
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 13.00 Halmstad Mässa på polska
Kl 16.30 Halmstad Mässa på vietnamesiska
____________________________________________________________________
Måndag
17/12
Kl 08.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Tisdag
18/12
Kl 18.00 Halmstad Mässa
Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska
___________________________________________________________________
Onsdag
19/12
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Torsdag
20/12
Kl 17.45 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Fredag
21/12
Kl 10.00 Halmstad Sakramental tillbedjan
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Mässa
___________________________________________________________________
Lördag
22/12
Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt
Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa
___________________________________________________________________
Söndag FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
23/12
Kl 09.00 Oskarström Mässa
Kl 11.00 Halmstad Högmässa
Kl 11.00 Varberg Högmässa
Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska
Kl 17.00 Falkenberg Mässa