Kontakt

Församlingens adress:

Expedition och prästbostad: Falkenbergsgatan 6, 303 33 Halmstad
Tel. 035 – 133 866
Bankgiro 487 – 5233
halmstad@katolskakyrkan.se

kyrkoherden

Kyrkoherde Fader Jozef Chrzanowski
Falkenbergsgatan 6
303 33 Halmstad
Tel. 035-133 866, 070-7991217

fbjorngoransson

Fader Björn Göransson
Granvägen 51
432 33 Varberg
Tel. 0340-929 40

Pater Pawel Banot SDB
Gamla Nissastigen 65
313 33 Oskarström
Tel. 035 – 619 73