Kontakt

Församlingens adress:

Expedition och prästbostad: Falkenbergsgatan 6, 303 33 Halmstad
Tel. 035 – 133 866
Bankgiro 487 – 5233
halmstad@katolskakyrkan.se

kyrkoherden

Kyrkoherde Fader Jozef Chrzanowski
Falkenbergsgatan 6
303 33 Halmstad
Tel. 035-133 866, 070-7991217

Varberg:
F. Barthazar Sibana,
Granvägen 51
432 33 VARBERG
Tel 0340-92940

Oskarström:
Vakant
Gamla Nissastigen 65
313 33 Oskarström
Tel. 035 – 619 73